Kalite Yönetimi

Gelecek trend ve teknolojilerini araştırarak, üretimimizi etikete olan uyumu inovatif düşünce kapsamında ürün ve hizmetlerimize en hızlı şekilde uyarlamaktayız. Ülkemizde ve dünyada giderek önem kazanan IML Etiketleme sistemi alanındaki gelişmeleri, gelişen teknolojinin ambalaj sektörüne getirdiği yenilikleri takip etmekteyiz.

Çevre ve Sosyal Sorumluluk

İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak , atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak için çalışmaktayız. Faaliyet göstermekte olduğumuz tüm alanlarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, kamu ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde yerine getirmekteyiz.

Gıda Güvenliği

Nitelikli ve profesyonel personeliyle, müşteri isteklerine özen göstererek, standartlara uygun, yasal mevzuatlara uygun, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda, güvenli ürün üretmeyi ve müşterilerine sunduğu kaliteli ve güvenli ürün ile örnek bir işletme olmayı kendisine amaç edinmiştir. Bu doğrultuda amacımız tüm çalışanlarımızın katılımıyla ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi prensiplerini uygulayarak üretim yapmaktır.

İş Sağlığı Güvenliği

İSG politikamız, tabi olduğumuz tüm iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uymak, proaktif bakış açısı ile iş kazası ve meslek hastalığı risklerini minimize ederek hem çalışanlar hem de çevre için sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturmaktır. Ayrıca firmamız, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ile iş sağlığı ve güvenliği yönetimini ve performansını sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.